סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1002

1
7
38
5
82
7
4
96
2
9
21
5
64
3
8
5
78
3
4
81
5
9
53
7
25
9
6