סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1006

4
6
8
7
2
3
19
5
7
1
2
5
6
98
4
4
3
6
9
7
63
1
2
5
3
8
9