סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1009

8
9
31
4
6
92
57
2
4
65
7
2
1
43
5
8
9
14
8
5
23
75
3
6
21
6
7