סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1011

7
1
8
3
2
4
9
6
5
4
9
6
1
72
8
3
5
3
8
2
7
9
8
2
1