סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1012

6
3
2
4
8
7
1
5
93
4
7
1
6
2
93
8
5
6
94
2
1
5
3
2
7
4
9