סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1013

5
6
49
39
8
5
72
1
6
7
1
62
24
7
5
39
8
1
2
9
13
6
2
59
53
1
4