סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1014

4
87
3
95
2
4
1
6
98
52
9
1
6
7
83
3
4
52
65
2
1
9
3
84
3
41
5