סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1018

7
9
1
6
3
8
4
2
5
6
8
7
9
3
1
5
2
5
3
4
7
9
9
4