סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1019

6
2
8
5
4
7
1
9
3
8
5
79
2
1
4
6
3
7
1
4
6
3
5
4
1