סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1021

6
7
5
4
8
1
9
2
38
1
2
3
5
79
2
4
6
5
92
1
7
3
7
9
7
9
4