סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1024

1
2
64
9
5
18
7
38
5
7
38
9
6
4
32
9
12
6
5
31
6
36
5
1
48
6
3