סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1026

3
8
6
9
1
4
2
7
5
4
6
32
8
7
1
9
5
1
9
7
5
7
9
8
6