סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1029

5
9
2
8
7
4
6
3
17
8
4
3
5
1
69
2
9
7
17
9
6
2
5
8
6
1
4