סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1031

62
8
3
5
4
16
9
7
45
7
59
4
82
3
9
1
68
7
29
5
6
47
1
9
6
3
74