סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1037

7
5
8
3
2
1
6
9
4
1
8
7
9
65
2
3
4
3
6
2
1
8
3
7
9