סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1038

8
5
47
93
2
8
7
61
5
21
6
9
4
7
51
3
9
28
3
46
1
1
7
63
65
1
2