סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1039

6
9
5
7
3
1
8
4
2
1
4
8
6
92
7
5
3
3
7
4
4
9
8
2
6