סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1041

4
3
2
7
8
9
6
1
57
6
1
5
4
2
37
8
9
2
98
5
7
6
1
9
3
8
6