סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1042

9
8
1
5
7
4
6
3
28
3
2
5
61
9
8
7
4
9
46
5
9
3
9
7
1
4
5