סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1043

8
6
5
4
2
1
9
7
38
4
3
2
5
97
8
1
6
4
97
2
6
3
1
4
4
9
1