סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1046

58
7
2
3
69
5
4
12
9
4
6
71
1
25
9
73
8
6
8
96
2
4
72
1
5
4
98