סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1054

4
9
6
7
8
1
5
2
39
5
8
7
3
42
9
1
6
8
29
3
7
5
6
2
4
5
1