סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1055

7
23
6
5
61
7
94
8
1
48
9
7
3
26
1
5
3
69
1
3
95
9
64
2
8
19
7