סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1057

6
1
34
8
57
6
9
2
81
7
9
83
2
41
5
53
7
1
26
8
1
9
76
3
87
9
4