סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1060

7
2
3
8
6
9
5
14
2
8
4
9
5
3
12
7
6
8
5
31
2
4
7
9
7
4
1