סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1063

8
3
6
9
1
7
25
4
9
5
2
4
6
3
85
7
1
3
7
1
94
4
2
1
9
8
6