סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1065

29
3
8
5
7
12
4
6
75
6
5
17
84
9
6
13
2
9
84
1
6
53
6
2
2
4
83