סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1068

8
3
52
7
6
34
4
19
6
1
97
8
5
21
9
8
36
2
3
72
8
82
3
7
95
4
2