סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1069

26
4
8
8
15
6
73
9
2
31
5
7
4
9
23
8
6
51
5
9
71
3
17
5
7
6
29