סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1070

98
5
7
73
1
9
46
2
8
61
5
8
24
8
6
3
7
92
4
2
51
1
7
38
5
4
67