סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1079

8
9
1
7
3
5
6
2
48
6
3
4
1
9
28
5
7
9
15
2
8
3
7
4
8
6
1