סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1083

4
2
6
1
3
7
8
9
5
7
8
2
4
95
6
1
3
6
5
2
7
3
4
9
5