סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1084

97
2
8
1
5
32
6
4
15
64
5
1
79
8
3
3
2
76
86
4
7
95
7
3
7
5
68