סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1093

7
31
9
28
5
7
6
4
23
68
4
2
93
1
6
5
7
89
52
4
3
6
1
87
1
57
2