סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1094

5
18
6
9
3
15
27
4
9
7
24
3
68
7
4
3
51
8
9
5
83
25
1
9
6
39
1