סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1097

9
5
2
8
3
1
74
6
9
7
8
6
5
4
29
3
1
8
1
3
94
7
8
6
5
1
7