סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1099

9
7
32
1
5
74
68
4
9
1
6
49
8
29
3
32
5
6
1
5
93
72
6
1
43
8
2