סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1102

6
2
4
9
8
5
31
7
9
8
1
7
3
4
21
6
5
9
5
1
48
7
6
1
8
5
9