סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1103

6
9
1
5
7
8
3
4
2
5
4
9
8
65
7
1
9
3
7
1
2
4
5
6
5