סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1108

9
8
1
5
7
2
6
3
4
7
3
96
8
2
5
1
4
6
5
9
3
7
1
9
2