סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1110

4
6
15
3
98
6
57
2
3
92
7
3
41
5
6
8
4
15
8
4
71
7
35
9
69
2
5