סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1112

8
14
2
9
5
71
6
3
95
73
5
4
42
6
9
1
8
27
76
3
4
13
5
2
8
62
9