סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1113

8
5
2
7
6
4
39
1
7
9
6
3
5
21
9
8
4
6
7
5
36
8
2
7
4
7
5