סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1115

6
4
9
8
2
5
7
3
1
3
2
47
6
5
8
9
1
7
8
4
1
5
3
2
8