סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1120

4
8
93
62
7
4
13
5
6
71
5
6
9
32
1
8
4
92
8
4
57
5
7
63
21
6
8