סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1121

9
1
6
8
5
4
3
7
2
4
5
7
9
13
8
6
2
3
7
5
2
1
4
6
7