סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1150

8
32
5
16
9
61
4
2
7
6
4
926
5
2
8
6
5
94
4
72
1
64
3