סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1152

4
31
9
3
4
37
28
5
87
7
385
4
16
5
48
67
7
8
4
62
4