סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1157

5
87
7
28
49
2
6
2
1
5
5
34
6
7
8
9
5
4
16
71
5
56
3