סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1158

6
83
21
6
895
6
8
497
429
849
7
5
974
2
32
71
6